Transport

  • Dokládkové a celovozové přepravy
  • Skladování a manipulace s nákladem
  • Služby spojené s železniční, lodní, leteckou přepravou a kombinovanou přepravou

  • Zasilatelství
  • Vyřizování a vystavování celních dokladů a zastupování při celním řízení
  • Poradenská činnost v oblasti celních předpisů a nákladní přepravy
  • Kurýrní služby
  • Komplexní služby v oblasti  stěhování
  • Osobní přepravy
 

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!