This site uses cookies to provide services, customise ads and analyse traffic. By using this website you are agreeing to our use of cookies. Learn more

We cross the borders

Zásady zpracování osobních údajů

Tímto uděluji souhlas společnosti SAMBULAR s.r.o., se sídlem Husinecká 903/10 Praha 3 PSČ 130 00 IČ: 28933290 (dále jen „Správce“), aby dle Nařízení Rady EU 2016-679 a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

Základní osobní data: jméno a příjmení *, Adresa *, e-mail *, telefonní číslo *, foto *, datum narození, bankovní údaje, podpis *, RČ, informace o členech rodiny např. Za účelem příspěvků na děti.

Další údaje na zpracovaných dokumentech jako OP, ŘP, profesní doklady, životopis, psychologické testy, zdravotní posouzení, trestní rejstřík apod. za účelem vedení mzdové agendy, které nejsou volně přístupné mimo vedení firmy, mzdovou účtárnu a příslušné státní úřady. Tyto údaje jsou Správcem zpracovány po dobu max. 30 let.

* Jméno, příjmení, telefon, email, foto, podpis mohou být využity pro obchodní a marketingovou činnost firmy SAMBULAR s.r.o. A mohou být postoupeny zaměstnancům firmy SAMBULAR s.r.o., obchodním partnerům či použity pro marketingovou činnost, vše vždy spojené pracovní činností
firmy SAMBULAR s.r.o. 

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti SAMBULAR s.r.o. Vymazány mohou být ty údaje, které nepodléhají archivaci ze zákona. Elektronické formě bude vyhověno vždy,
papírové formě dle relevantnosti dohledání - určuje vždy vedení firmy nebo hlavní účetní.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, neukládá-li nám zákon jejich archivaci,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dne: 24.08.2023

Fleet expansion - new Iveco tractors powered by LNG

We are constantly aware of the European situation with no empty phrases about an environmentally-friendly and responsible approach. SAMBULAR s.r.o. sets an example. A new fleet of GREEN t... Read more